ΦΑΛΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Μακεδονίας 31

Τ: 2410 942004
What’s Up: 6986 602205

WORKING HOURS

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  ΔΕΥΤΕΡΑ—ΚΥΡΙΑΚΗ: 6:00—22:00
DELIVERY: ΔΕΥΤΕΡΑ—ΚΥΡΙΑΚΗ: 7:30—13:00