ΛΑΡΙΣΑ
Τάκη Τσόγκα 1

κόμβος Αγ. Αχιλλείου

Τ: 2410 254004
WHAT’S UP: 6982 989965

WORKING HOURS

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ: 6.00—23.00
DELIVERY: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ: 6.00 – 21.30