ΛΑΡΙΣΑ
Φαρσάλων 114

Τ: 2410 615659
WHAT’S UP: 6983 627660

WORKING HOURS

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  ΔΕΥΤΕΡΑ—ΣΑΒΒΑΤΟ: 5:00—23:00 ΚΥΡΙΑΚΗ: 6:00—23:00
DELIVERY: ΔΕΥΤΕΡΑ—ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:30—21:00 ΚΥΡΙΑΚΗ: 8:00—21:00