ΤΡΙΚΑΛΑ / GASTRONOMY

Ηρώων Αλβανικού Μετώπου & Γαμβέτα

Τ: 24310 38888

WORKING HOURS

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ: 5.00 – 23.00 ΚΥΡΙΑΚΗ: 6.00 – 23.00
DELIVERY: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ: 7.30 – 21.00 ΚΥΡΙΑΚΗ: 8.00 – 14.00