ΛΑΡΙΣΑ
Οδός Βόλου 163

Τ: 2410 571026
WHAT’S UP: 6973 971110

WORKING HOURS

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  ΔΕΥΤΕΡΑ—ΣΑΒΒΑΤΟ: 5:00—23:00 ΚΥΡΙΑΚΗ: 6:00—23:00
DELIVERY: ΔΕΥΤΕΡΑ—ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:00—20:00 ΚΥΡΙΑΚΗ: 9:00—18:00