θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωνσταντινουπόλεως 36
& Αρχ. Μουσείου

Τ: 2310 827 227

What’s up: 6971 744605

WORKING HOURS