ΛΑΡΙΣΑ
Καρδίτσης 207

Τ: 2410 626412
What’s Up: 6980 861333

WORKING HOURS

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  ΔΕΥΤΕΡΑ—ΣΑΒΒΑΤΟ: 6:00—22:00 ΚΥΡΙΑΚΗ: 6:00—22:00
DELIVERY: ΔΕΥΤΕΡΑ—ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:30—20:30 ΚΥΡΙΑΚΗ: 7:30—14:00