ΙΩΑΝΝΙΝΑ / Ανατολή
Παπαναστασίου 50

T: 2651 311257
WHAT’S UP: 6987 706800

WORKING HOURS

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ: 5.00 – 23.00 ΚΥΡΙΑΚΗ: 6.00 – 23.00
DELIVERY: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ: 7.30 – 21.00 ΚΥΡΙΑΚΗ: 8.00 – 14.00