ΛΑΡΙΣΑ
Ηρώων Πολυτεχνείου 85

Τ: 2416 003003
WHAT’S UP: 6985 030314

WORKING HOURS

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ: 6.00—23.00
DELIVERY: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ: 6.00 – 21.30