ΛΑΡΙΣΑ
Ερμού και Βενιζέλου

Τ: 2414 007370

WORKING HOURS

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ: 6.00—23.00
DELIVERY: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ: 6.00 – 21.30