ΕΛΑΣΣΟΝΑ
6ης Οκτωβρίου 40

Τ: 24930 24507
WHAT’S UP: 6987 173776

WORKING HOURS

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ: 6.00 – 23.00 ΚΥΡΙΑΚΗ: 6.00 – 23.00
DELIVERY: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ: 7.30 – 21.00 ΚΥΡΙΑΚΗ: 8.00 – 21.00