ΛΑΡΙΣΑ
Πετρόμπεη 17 και Γεωργιάδου 34

Τ: 2411 106363
WHAT’S UP: 6986 815554

WORKING HOURS

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ: 6.00—23.00
DELIVERY: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ: 6.00 – 21.30