ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
Μικρασιατών 1

T: 2425 300660

WORKING HOURS

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ: 6.00—23.00 ΚΥΡΙΑΚΗ: 6.00 – 23.00
DELIVERY: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ: 7.00 – 21.30 ΚΥΡΙΑΚΗ: 7:00 – 14.00