ΛΑΡΙΣΑ
Αγιάς 66

Τ: 2410 234333
WHAT’S UP: 6988 221660

WORKING HOURS

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ: 6.00 – 23.00 ΚΥΡΙΑΚΗ: 6.00 – 23.00
DELIVERY: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ: 7.30 – 21.00 ΚΥΡΙΑΚΗ: 8. 00 – 21:00