Delivery

Καφέδες

ESPESSO 1.80
ESPRESSO ΔΙΠΛΟ 2.00
ESPRESSO LUNGO 1.80
ESPRESSO LUNGO ΔΙΠΛΟ 2.00
FREDDO ESPRESSO 2.30
FREDDO ESPRESSO ΔΙΠΛΟ 2.80
FREDDO CAPPUCCINO 2.30
FREDDO CAPPUCCINO ΔΙΠΛΟ 2.80
CAPPUCCINO 2.30
CAPPUCCINO ΔΙΠΛΟ 2.80
MOCHACCINO 2.30
FREDDOCCINO 3.00
MACCHIATO 2.30
MACCHIATO ΔΙΠΛΟ 2.80
AMERICANO 2.30
AMERICANO ΔΙΠΛΟ 2.80
 ΦΙΛΤΡΟΥ 1.60
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 1.50
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ 2.00
FRAPPE 1.60
ΝΕΣ 1.60


ONLINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ